บริษัท ไอดี พาร์ค จำกัด
บริษัท ไอดี พาร์ค จำกัด (ID Park Co., Ltd.)

เราสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ตลาดซื้อ-ขายสินค้าและบริการ สัญชาติไทย ที่มีระบบทันสมัย แหล่งรวบรวมสินค้าที่ดีที่สุด มีครบจบที่เดียว จากผู้ผลิตส่งตรงถึงบ้าน นักเรียน นักศึกษา และลูกค้าของเราทุกคน เพื่อเพิ่มคุณค่า พัฒนาศักยภาพของเรา และลูกค้าให้ดีขึ้นในทุกวัน

Market.idpark@gmail.com